Med en optimerad konstruktion kan man med pressgjutning uppnå en högre måttnoggrannhet och ytjämnhet än vad som är möjligt vid andra gjutmetoder.

Det ligger i både slutkunden och gjuteriets intresse att på ett tidigt stadium göra en avstämning av den gjutna komponentens konstruktion. Ändringar av det tillverkade pressgjutverktyget är svåra att göra och medför höga kostnader. Vid komplicerade och högt påkända nykonstruktioner kan det vara lämpligt att först tillverka en prototyp genom gjutning i sandform eller genom lågtryckskokillgjutning. Med en enkel lätt modifierbar och även billig modellutrustning är det möjligt att få en kostnadseffektiv utformning av den planerade pressgjutna komponenten. Med lågtryckskokillgjutning är det även möjligt att gjuta mycket tunna väggtjocklekar, som ligger nära vad som är möjligt vid pressgjutning.

Materialet är en redigerad översättning av handboken ”Druckguss aus NE-Metallen. Technische Richtlinien” utgiven av Verband Deutscher Druckgiessereien (VDD) och Bundesverband der Deutschen Giesserei-Industrie (BDG) januari 2016.

4571