1.2 Samspel mellan metod och legering

Översikt över karakteristiska egenskaper som inverkar vid val av gjutmetod.

Samspel mellan gjutmetod och gjutlegering.

De olika gjutmetodernas karakteristik beskrivs mer ingående i kapitlet om tillverkning av engångsformar och för permanenta formar kapitlena om pressgjutning, kokillgjutning och övrigt

1853