• Stora Bilden

    Volvo Group Trucks Operations
    Powertrain Production Skövde

    Där lång tradition och
    innovativ teknik möts

I Skövde gjuts cylinderblock, cylinderhuvud och svänghjul till Volvos globala industrisystem. Här produceras drygt 100 000 ton gjutgods per år, vilket innebär att vi är norra Europas största järngjuteri.

Med hög kompetens och stabila processer producerar vi gods av högsta kvalitet. Framtida utmaningar inom säkerhet, miljö och kvalitet hanteras i forskningsprojekt och vårt ständiga förbättringsarbete. 

Tillverkning av kärnor
Se filmen här
Hög automatiseringsgrad
FPC – Volvos egen gjutmetod
Det rena gjuteriet
Läs vår presentation här
Lagarbete som utvecklar produktion och individ
Gjuteriet grundades 1868
Se vår historiska film
https://www.youtube.com/watch?v=Rl8Hpm7EJ4s&index=2&list=PL9xVLON4jgxEhBtN8_kAeNALxUqYpSiiA
Error with embedding the source
oohembed source: http://oohembed.com/oohembed/?maxwidth=261&maxheight=169&url=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dRl8Hpm7EJ4s%26index%3d2%26list%3dPL9xVLON4jgxEhBtN8_kAeNALxUqYpSiiA
Motorer av världsklass skapas av människor
Standardiserat arbete ger stabila processer

I Skövdefabriken finns även bearbetning och montering av dieselmotorer till Volvos tunga fordon. Med hög datorisering- och automatiseringsgrad inom såväl gjutning som bearbetning, montering och logistik skapar vi morgondagens energieffektiva motorer och bidrar till Volvos vision – att bli världsledande inom hållbara transporter.

Volvo Group Trucks Operations
Powertrain Production Skövde


Adress
John G Grönvalls plats 10
Skövde

Telefon 0500-47 40 00
E-post reception.visitorcenter.skovde@volvo.com
www http://www.volvogroup.com