SKF

Genom innovativ produkt- och processutveckling vill vi kunna möta dina krav som kund. Vi strävar efter att bli en bra och långsiktig samarbetspartner. Med engagerade och kunniga medarbetare arbetar vi ständigt med att effektivisera vår produktion, ha en flexibel kapacitet och bli mer kostnadseffektiva, bland annat med hjälp av Six Sigma.

Vårt gjuteri arbetar både med externa kunder men också med att försörja vårt interna behov av gjutgods till bl.a. lagerhus. Kapaciteten är totalt ca 28.000 ton grå- och segjärn per år.

Vill du ha ett helgjutet samarbete?
Tillsammans kan vi hitta den bästa lösningen på dina frågor. Genom att vara med i processen från början kan vi optimera gjutgodsdesignen för just din produkt
Vi värnar om kvalitet
Vi strävar efter högsta kvalitet I allt vi gör. Vårt kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO/TS 16949. Gjuteriet är även certifierat hos Lloyds Register som leverantör av grå- och segjärn till sjöfartsändamål.
Vårt miljöarbete
En hållbar framtid är viktigt för oss. Vi söker ständigt nya metoder eller produkter som gör att vi kan reducera vår miljöpåverkan.
Presentationsfilm
Klicka på pilen för att se en presentation av SKF Mekan

Mer fakta om företaget

Här kan ni lägga mer information om företaget.

SKF Mekan AB

Adress
LEVERANTÖRSADRESS
Box 89
SE-641 21 Katrineholm

BESÖKSADRESS
Fredsgatan 3
641 30 Katrineholm
Telefon 0150-740 00
Fax 0150-744 11
 
E-post
www http://www.skfmekan.se