19.1 Fysiska faktorer som påverkar arbetsmiljön

Här tas buller, vibrationer, belysning och strålning upp.

Gå vidare till respektive underkapitel för att läsa mer om de olika faktorerna buller, vibrationer, belysning eller strålning.

1816