Utskrift från gjuterihandboken.se

18. Gjutfelsanalys

Arbetsmetodiken för gjutfelsanalys kan beskrivas genom orden finna-fixa-försvinna. Man börjar med att  ”finna” det vill säga hitta orsaken till gjutgodsfelet. Därefter ”fixar” man, det vill säga man åtgärdar felet för stunden. Sedan får man felet att ”försvinna”,  det vill säga man åtgärdar grundorsaken till gjutgodsfelet så att det inte återkommer.

För närmare information om olika gjutgodsfel och dess primärorsaker se Svenska Gjuteriföreningens defektdatabas.