Skänkar i storlekar från små handhållna till stora mekaniskt hanterade är den vanligaste avgjutnings- och transportutrustningen för all typ av gjutgodsproduktion.

Beroende på utformningen av skänken finns följande huvudtyper:

  • konisk

  • bottentömmande

  • cylinderformad

  • teapotskänk (tekanneskänk)

 

De vanligaste typerna av avgjutningsskänkar.

                                      

Den koniskt utformade skänken (figur a i bilden) används för både järn- och metallegeringar. Skänken är normalt tillverkad i stål och finns i kapaciteter från 100 till 20 000 kilo. Invändigt är den infodrad med keramiskt material. Vanligtvis är den öppen uppåt och försedd med avgjutningsläpp.

För att förhindra slaggdefekter i stål- och magnesiumgjutgods är ett vanligt alternativ koniskt utformade bottentömmande skänkar med stoppare (figur b). Sådana skänkar finns med kapaciteter från 1 000 till 10 000 kilo. Principen för denna typ av skänkar beskrivs på sidan 14.5.

Cylindriska skänkar (figur c) används för transport av smälta och för avgjutning av järn-, brons-, rödmetall- och i vissa fall även stållegeringar. I dessa skänkar är temperaturförlusterna väsentligt lägre än i koniska skänkar. Typiskt för cylindriska skänkar är att de har kapaciteter upp till 5000 kilo. Smälta fylls i formen genom att skänken roteras kring sin axel. En begränsning med denna typ av skänkar är svårigheten att rengöra och infodra dem.

En avancerad förändring av koniska och cylindriska skänkar är att förse dem med en ”teapot” (figur d). Sådana skänkar benämns teapot- eller tekanneskänkar. Teapotutförandet gör att smältan tas från botten av skänken vilket gör att eventuell slagg kan avskiljas. En nackdel är nödvändigheten att förhållandevis ofta rengöra och byta infodring av teapotkanalen.

2684